KRYMINALISTYKA CZYLI RZECZ O SZUKANIU ŚLADÓW ORAZ O ZWIERZETACH W SŁUŻBIE.

styczeń - marzec

Projekt finansowany przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej w ramach konkursu eNgage www.fnp.org.pl

Uczestnicy projektu dowiedzą się, jak pracują kryminalistycy szukający śladów sprawcy przestępstwa, jak również, co bardzo ważne, jak minimalizować ryzyko stania się ofiarą przestępstwa. Projekt ma na celu promowanie i popularyzację nauki poprzez przeprowadzenie warsztatów, pokazów i interaktywnych wykładów pokazujących pracę naukowca współpracującego ze służbami dbającymi o bezpieczeństwo. Projekt zostanie zakończony przygotowaniem wystawy kryminalistycznej, w ramach której uczestnicy będą mogli przedstawić swoje prace przygotowane podczas warsztatów. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

Bezpłatne warsztaty z kryminalistyki dla dzieci i młodzieży w ramach Projektu „Kryminalistyka, czyli rzecz o szukaniu śladów oraz zwierzętach na służbie” prowadzone przez dr Joannę Stojer-Polańską. Warsztaty są finansowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach projektu SKILLS współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. http://www.projektslady.webrobi.pl/

ŚLADY NA MIEJSCU PRZESTĘPSTWA. CO PAMIĘTA ŚWIADEK?

ikona

DLA KOGO: dla młodzieży gimnazjalnej

KIEDY: czwartek 15.01 godz. 16.30

CZAS TRWANIA: 3 godziny z przerwą

Opowieść o badaniu śladów na miejscu przestępstwa. Portret pamięciowy - rysunek i rzeźba w glinie. W przerwie poczęstunek.

CZY WSZYSTKIE ŚLADY WIDAĆ?

ikona

DLA KOGO: dla dzieci ze szkół podstawowych

KIEDY: czwartek 22.01. godz. 16.30

CZAS TRWANIA: 3 godziny z przerwą

O śladach zostawianych min. przez zwierzeta. Zabawa w odwzorowywanie śladów w glinie. Warsztaty ceramiki - konik z gliny.

BADAMY UJAWNIONE ŚLADY, JAK ZŁAPAĆ PRZESTĘPCĘ?

ikona

DLA KOGO: dla młodzieży gimnazjalnej

KIEDY: czwartek 5.03 godz. 16.30

CZAS TRWANIA: 3 godziny z przerwą

Opowieść o ujawnianiu śladów i pracy śledczego. W trakcie warsztatów malowanie ulepionych z gliny głów i kończenie (peruki, rzęsy, okulary, makijaż)